Konkurs | SecureTech Congress

SecureTech Awards

Ceremonia wręczenia nagród

18 kwietnia 2018 r. o godz. 19:00, Sheraton Warsaw Hotel

Podczas uroczystej Gali SecureTech & Big Data Night rozdane zostaną nagrody w konkursie SecureTech Awards.

Konkurs SecureTech Awards ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących cyberbezpieczeństwu w Polsce. Wyróżnienia skierowane będą zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii, mają wpływ na rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Nagrody przyznawane są przez niezależną Kapitułę Konkursową, w której zasiadają reprezentanci szerokiego spektrum zagadnień, cieszący się uznaniem w polskim środowisku, co wpływa na obiektywizm w wyłanianiu laureatów.

Zgłoś nominację do konkursu SecureTech Awards
Wybierz kategorię i uzasadnij

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 07.03.2018 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii wynosi 1 395 zł + 23% VAT

SecureTech Future

Kategoria skierowana do prekursorów innowacyjnych rozwiązań, promujących prototypy oraz wyznaczających trendy i tworzących nowatorskie rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa zwiększających tym samym świadomość użytkowników cyberprzestrzeni

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


SecureTech Work Places

Kategoria skierowana do organizacji oraz firm dbających o bezpieczne miejsce pracy; zapewniających efektywną i bezpieczną pracę zdalną oraz w miejscu pracy na własnych urządzeniach

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


SecureTech Project

Kategoria skierowana dla najlepszych projektów cyberbezpieczeństwa, zapewniających kompleksowe i funkcjonalne rozwiązania i techniki systemów bezpieczeństwa

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


SecureTech Best Practice

Kategoria promująca niestandardowe działanie na rzecz najlepszych praktyk i zachowań oraz kampanii; nagradzane zostaną wszelkie rozwiązania lub regulacje umożliwiające poprawę bezpieczeństwa obywateli

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówSecureTech FutureSecureTech Work PlacesSecureTech ProjectSecureTech Best Practice

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin konkursu SecureTech Awards
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 07.03.2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco