Konkurs | SecureTech Congress

Laureaci Konkursu SecureTech Awards

SecureTech Project – Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Za ideę budowy silnego E-CERT, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe dla całego sektora elektroenergetycznego oraz podejmowanie szeregu inicjatyw, które zmierzają w kierunku podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa. Za osiągnięcia i zaangażowanie CERT PSE, które jest doceniane również na arenie międzynarodowej. W roku 2017 Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE przystąpił do dwóch międzynarodowych organizacji: APWG – Anti-Phishing Work Group oraz FIRST.

SecureTech Best Practice – mBank S.A.

Za szeroko zakrojone działania edukacyjne wśród swoich klientów oraz w mediach poprzez kampanię: „Uważni w sieci” zobrazowane w formie krótkich filmów. Działania edukacyjne są również prowadzone na spotkaniach z fachowcami z dziedziny cyberbezpieczeństwa, mają więc realny wpływ na wzrost świadomości i fakt, że temat ten przestaje być tabu

SecureTech Work Place – Microsoft

Za system Microsoft 365 – inteligentne i bezpieczne rozwiązanie, które łączy w sobie Office 365, Windows 10 i Microsoft Enterprise Mobility + Security. System zapewnia pracownikom danej organizacji, coraz częściej rozrzuconym po całym świecie, odpowiednie warunki do pracy i rozwoju.

SecureTech Future – Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Za przygotowanie Platformy Cyber Fraud Detection, która jest zestawem usług i narzędzi wprowadzających możliwość dodatkowej identyfikacji urządzenia, z którego następuje kontakt klienta w kanale online jakim jest telefon, tablet lub komputer. Platforma dokonuje oceny poziomu ryzyka związanego z tym urządzeniem, wykluczając możliwość przeprowadzenia potencjalnego nadużycia w cyfrowym kanale.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco