Big Data a cyberbezpieczeństwo

  chmura obliczeniowa pogdlad
  1024 684 Redakcja

  Internet jest jak żywy, rozwijający się organizm. W sieci robimy zakupy, opłacamy rachunki, prowadzimy interesy i życie towarzyskie. Rośnie liczba użytkowników, a wraz z nią ilość danych umieszczanych w sieci. Rośnie też konieczność zapewnienia bezpieczeństwa poufnym danym zamieszczanym w sieci. Czym jest cyberbezpieczeństwo i jaki wpływ na jego poziom może mieć Big Data? 

  Czym jest cyberbezpieczeństwo?

  Zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo jest niemal tak stare, jak sama cyberprzestrzeń. Odkąd zaczęliśmy umieszczać w sieci dane, pojawiło się niebezpieczeństwo ataków mających na celu ich wykorzystanie w nieautoryzowany sposób. Zgodnie z definicją, cyberbezpieczeństwo jest zespołem działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zagadnienie to wiążemy przede wszystkim z bezpieczeństwem przechowywania i przetwarzania danych w sieci. Powstaje w takim razie pytanie w jaki sposób z cyberbezpieczeństwem wiąże się pojęcie Big Data

  Ale jeszcze zanim o tym, posłuchajcie jednego z polskich ekspertów w temacie bezpieczeństwa w sieci. A już nic nie będzie tako samo!

  Czym właściwie jest Big Data?

  Zanim zaczniemy rozważania nad wpływem Big Data na bezpieczeństwo w sieci, wyjaśnijmy sobie istotę tego pojęcia. 

  Big Data to zbiory danych, które można opisać przy pomocy 3 właściwości:

  1. Duża ilość danych;
  2. Wysoka prędkość ich przetwarzania;
  3. Duża różnorodność danych.

  Przez duże zbiory danych, rozumiemy w tym miejscu ilości danych, których nie da się analizować przy pomocy powszechnie dostępnych metod. Przetwarzanie i analiza Big Data jest skomplikowane i trudne, ale umożliwia zdobycie wiedzy niemożliwej do pozyskania w inny sposób. Jest to możliwe dzięki wyszukiwaniu zjawisk, korelacji między nimi i czynników, które wpływają na ich występowanie.

  Mamy nadzieję, że ten film rozjaśnił Wam nieco więcej na czym to polega.

  Gdzie znajduje zastosowanie Big Data?

  Technologia Big Data znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki. Pomaga analizować zmiany klimatu, chwytać przestępców i znajdować przyjaciół za pomocą internetowych aplikacji. W jaki sposób może wspierać cyberbezpieczeństwo?

  Big Data a bezpieczeństwo w sieci

  Big Data dzięki możliwości szybkiej analizy dużych, różnorodnych zbiorów danych, pozwala na przewidywanie cyberataków i zapobieganie im. Przy tak zaawansowanych umiejętnościach współczesnych hakerów, z jakimi mamy obecnie do czynienia, nie wystarczą już zwykłe praktyki mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych danych i sprzętu, jaki podłączamy do sieci. Przetwarzanie ogromnych ilości danych pozwala na przewidywanie możliwych niebezpieczeństw i wprowadzanie środków zaradczych, zanim staną się one rzeczywistością. 

  Technologia ta pozwala także na szybkie wykrywanie zagrożeń, zanim zdążą wyrządzić poważne szkody. 

  Dzięki Big Data można również skutecznie ograniczyć liczbę fałszywych alarmów i innych niepożądanych incydentów w sieci. 

  Dlaczego właśnie Big Data?

  Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci nie jest już tak proste, jak w początkach istnienia internetu. Ilość danych krążących w sieci rośnie i aby mieć nad nimi kontrolę wykrywając potencjalne ataki i zapobiegając im, potrzeba czegoś więcej – narzędzia takiego, jak Big Data. Technologie wykorzystywane dotychczas do zbierania i analizy danych , już nie wystarczają. 

  Eksperci od zastosowania Big Data w dziedzinie cyberbezpieczeństwa analizują dane różnego typu i pochodzące z różnych źródeł, oraz zgromadzone w różnym czasie. Są w stanie zauważyć każde odstępstwo od normy i szybko na nie zareagować. 

  Dzięki Big Data możliwa jest również wizualizacja ataków. Pozwala to na przedstawienie zagrożeń laikom w bardzo prosty sposób.

  Aktualnie z technologii Big Data korzystają zarówno agencje rządowe, jak i podmioty z sektora prywatnego.

  I tak już na koniec ciekawostka, redakcja amerykańskiego wydania „Harvard Business Review”, niejako zachęcając do podjęcia się pracy w temacie Big Data, nazwałą ten zawód jako jeden z „najbardziej sexy” w XXI w. Teraz już wiesz jak możesz zaimponować swojej przyszłej żonie na randce ;).

  Author

  Redakcja

  All stories by: Redakcja